تبدیل ایده‌ها به تجارت

1
2
3
4
5
6
7
پروسه کلی سریر
1

پر کردن فرم های اطلاعات تیم و ارائه مدارک مربوطه

2

بررسی پروژه و اعضای تیم در کمیته بررسی

3

ورود به فضای کاری اشتراکی و کار بر روی پروژه

4

در صورت انتخاب شدن، ورود به دوره ۶ هفته ای پیش شتابدهی

5

در صورت انتخاب شدن، ورود به دوره ۱۴ هفته ای شتابدهی

6

ارائه پروژه در مقابل سرمایه‌گذاران

7

در صورت جلب رضایت سرمایه‌گذار، سرمایه‌گذاری در پروژه

طرح‌های فضای کار اشتراکی سریر

طرح ماهانه

300 هزار تومان
هر نفر در ماه


طرح روزانه

20 هزار تومان
هر نفر در روز

(حداقل یک عضو ماهانه نیاز است)

تیم سریر

<!doctype html> <html> <head> 	<title></title> </head> <body> </p>
<p style="text-align: center;">آیدین سلام زاده</p>
<p> </body> </html>

آیدین سلام زاده

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

<!doctype html> <html> <head> 	<title></title> </head> <body> </p>
<p style="text-align: center;">مظفر اعتضادی فر</p>
<p> </body> </html>

مظفر اعتضادی فر

مدیر توسعه بازار

<!doctype html> <html> <head> 	<title></title> </head> <body> </p>
<p style="text-align: center;">مهران کرمی</p>
<p> </body> </html>

مهران کرمی

مدیر شتابدهنده

<!doctype html> <html> <head> 	<title></title> </head> <body> </p>
<p style="text-align: center;">اشکان تقی پور</p>
<p> </body> </html>

اشکان تقی پور

مدیر توسعه کسب و کار

<!doctype html> <html> <head> 	<title></title> </head> <body> </p>
<p style="text-align: center;">محمد مجید قدسی</p>
<p> </body> </html>

محمد مجید قدسی

مدیر پروژه عملیاتی

<!doctype html> <html> <head> 	<title></title> </head> <body> </p>
<p style="text-align: center;">ندا نظری</p>
<p> </body> </html>

ندا نظری

مدیر فضای کار اشتراکی

تا کنون…

+500

نفر از انواع خدمات سریر بهره برده اند

+120

تیم از محیط کار اشتراکی سریر استفاده کرده اند

© تمامی حقوق برای شرکت سامانه های رهگیری یکپارچه راهبر (سریر) محفوظ است