تبدیل ایده‌ها به تجارت

1
2
3
4
5
6
7
پروسه کلی سریر
1

پر کردن فرم های اطلاعات تیم و ارائه مدارک مربوطه

2

بررسی پروژه و اعضای تیم در کمیته بررسی

3

ورود به فضای کاری اشتراکی و کار بر روی پروژه

4

در صورت انتخاب شدن، ورود به دوره ۶ هفته ای پیش شتابدهی

5

در صورت انتخاب شدن، ورود به دوره ۱۴ هفته ای شتابدهی

6

ارائه پروژه در مقابل سرمایه‌گذاران

7

در صورت جلب رضایت سرمایه‌گذار، سرمایه‌گذاری در پروژه

تیم سریر

<!doctype html> <html> <head> 	<title></title> </head> <body> </p>
<p style="text-align: center;">آیدین سلام زاده</p>
<p> </body> </html>

آیدین سلام زاده

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

<!doctype html> <html> <head> 	<title></title> </head> <body> </p>
<p style="text-align: center;">مظفر اعتضادی فر</p>
<p> </body> </html>

مظفر اعتضادی فر

مدیر فضای کاری اشتراکی

<!doctype html> <html> <head> 	<title></title> </head> <body> </p>
<p style="text-align: center;">مهران کرمی</p>
<p> </body> </html>

مهران کرمی

مدیر شتابدهنده

<!doctype html> <html> <head> 	<title></title> </head> <body> </p>
<p style="text-align: center;">اشکان تقی پور</p>
<p> </body> </html>

اشکان تقی پور

مدیر توسعه کسب و کار

<!doctype html> <html> <head> 	<title></title> </head> <body> </p>
<p style="text-align: center;">محمد مجید قدسی</p>
<p> </body> </html>

محمد مجید قدسی

مدیر پروژه عملیاتی

<!doctype html> <html> <head> 	<title></title> </head> <body> </p>
<p style="text-align: center;">ندا نظری</p>
<p> </body> </html>

ندا نظری

کارشناس کسب و کار

تیم های مستقر

+150

نفر از انواع خدمات سریر بهره برده اند

+40

تیم تا به حال ازمحیط کار اشتراکی سریر استفاده کرده اند

حامیان و همکاران سریر

سریر را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اینستاگرام
تلگرام
لینکدین
توئیتر
© تمامی حقوق برای شرکت سامانه های رهگیری یکپارچه راهبر (سریر) محفوظ است