اجرا شده توسط همیار وردپرس

به شتابدهنده سریر خوش آمدید

سریرلند از بهار 1396 با ارائه خدمات مختلف از جمله فضای کار اشتراکی, شتابدهی, رویداد ارائه وارونه و برگزاری دوره های آموزشی و توانبخشی استارتاپ ها آغاز به کار کرد. مخاطبین سریر به طور عمده دو دسته هستند:

1- استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپای دانش بنیان که برای شروع نیاز به حمایت دارند

2- شرکت و سازمان های بزرگ که قصد دارند با رویکرد نوآوری باز  اقدام  حل چالش نمایند

تا کنون بیش از 150 تیم جوان و استارتاپی از خدمات سریر بهره برده اند و بسیاری از چالش های سازمان ها و یا شرکت های دولتی به تیم های نخبه کشوری سپرده شده است.