درخواست ثبت استارتاپ جهت حضور در دوره شتابدهی سریر

شتابدهنده سریر جهت آماده سازی و رشد تیم‌های برگزیده، اقدام به پذیرش تیم های استارتاپی علاقمند در حوزه های مختلف می‌نماید. به همین جهت لازم است تیم هایی که قصد ارائه پروژه خود جهت پذیرش در شتابدهنده سریر را دارند، فرم زیر را به صورت خلاصه و با دقت پر نمایند. لازم به ذکر است در صورت قبولی برای حضور در روز ارائه، با نماینده تیم مربوطه تماس گرفته خواهد شد.
لازم به ذکر است پر کردن این فرم صرفا به معنای ثبت درخواست برای بررسی پروژه در کمیته ارزیابی شتابدهنده سریر است و به منزله ثبت نام یا پذیرش تیم مذکور، در دوره شتابدهی نیست.
* این بخش صرفا مخصوص تیم‌هایی است که قصد حضور در دوره شتابدهی را دارند. در صورت نیاز به فضای کاری اشتراکی، سرمایه گذاری و یا سایر امور، از طریق این صفحه وارد بخش ثبت نامی مربوطه شوید.

ثبت استارتاپ برای ارائه

  • اسمی که پروژه شما با آن شناخته خواهد شد
  • حضور یا عدم حضور شما در روز ارائه به این خلاصه بستگی دارد. پس لطفا مختصر، مفید و شفاف توضیح دهید که استارتاپ شما چه می کند.
  • نام و نام خانوادگی فردی که در روز ارائه حاضر خواهد شد.
  • در صورت قبولی طرح شما، ما با این شماره تماس خواهیم گرفت
  • ایمیل خود را برای ارتباط بیشتر وارد نمایید.
  • در صورتی که اسلایدهای ارائه خود را هم اکنون آماده دارید، لطفا برای ما آپلود نمایید. این کار شانس دیده شدن شما را بیشتر خواهد کرد.