رزرو اتاق جلسات

تیم‌های حاضر در سرزمین استارتاپ‌های سریر می‌توانند جهت برگزاری جلسات خود از سه اتاق جلسه ای که در طبقه همکف قرار دارد استفاده کنند. استفاده از این اتاق‌ها در صورت خالی بودن برای تمامی تیم‌ها آزاد است اما در صورتی که قصد دارید از در اختیار داشتن اتاق جلسه در تاریخ و ساعت خاصی اطمینان حاصل کنید، پس از چک کردن تقویم زیر و خالی بودن زمان مربوطه، فرم رزرو زیر را پر کنید تا پس از تایید، روی تقویم منعکس شود.