مشاورین و مربیان سریر

ما در سرزمین استارتاپ های سریر بهترین مشاورین و مربیان اکوسیستم استارتاپی ایران را به تیم‌های حاضر در مجموعه متصل می‌کنیم تا تیم ها با خیالی آسوده تر فرضیات کسب و کار خود را آزمایش کنند و از راهنمایی‌های مشاوران استفاده کنند. در لیست زیر بخشی از شبکه مربیان و مشاوران سریر را مشاهده می‌کنید: