درخواست عضویت روزانه

اگر حداقل یک نفر از اعضای تیم شما در فضای کار اشتراکی سریر عضویت دائم دارد و قرار است گاهی میزبان همکاران پاره وقت یا کارآموزان خود باشید، لازم نیست برای آنها ثبت نام دائمی انجام دهید. کافیست با ثبت درخواست برای کارت عضویت روزانه، و مشخص کردن تاریخ حضور همکار پاره وقت خود، شرایط را برای یک روز پرکار در تیم خود فراهم کنید. به این ترتیب هم در هزینه های شما صرفه جویی می‌شود و هم همکار پاره وقت شما از تمامی امکانات عضویت دائم، به مدت یک روز بهره مند می شود.

عضویت یک روزه